www.Linguas.com - Traducións
Português English Español Français Galego Italiano

Presentación

Tradución técnica e comercial Procesamento de datos
 • Transcrición
 • Conversión de formatos
 • Informatización de bibliotecas
 • Solucións de códigos de barras
Asesoramento
 • Transportes públicos
 • Crecemento económico
 • Estudos de mercado
 • Asistencia en reunións de negocios
 • Aluguer de nomes de dominios
 • Recrutamento e formación

Responsabilidade social

Terminoloxía: a rigorosa tradución dos termos técnicos constitúe un elemento esencial do traballo de tradución. A petición do cliente, podemos ofrecer un glosario da tradución dos termos que consideramos relevantes desde un punto de vista técnico. Tamén podemos seguir o glosario do cliente ou construír un glosario baseado na información ofrecida polo cliente ou por fontes seguras.

Memorias de tradución: dispomos de varios programas de memorias de tradución, o que permite unha tradución máis rápida de documentos semellantes (por exemplo, o informe e contas de 3 anos consecutivos). Estes programas permiten a tradución máis rápida de segmentos iguais ou semellantes e destacan as diferenzas entre segmentos, facilitando a adaptación de frases que sufriron pequenos cambios.

Software: ao longo dos anos, adquirimos licencias de diversas versións de varios programas de asistencia á tradución.

 • SDL Trados Studio 2011
 • SDL Trados Studio 2009
 • SDL Trados 2007 Suite
 • SDL Trados 2006
 • DéjàVu X Professional
 • Translation Workspace
 • Microsoft Office 2010, 2007
 • Adobe InDesign CS6, CS3
Telf. (+351) 22 954 5384 Enderezo de correo electrónico: espinoza@mail.telepac.pt ou info@Linguas.com. Outras formas de contacto.