www.Linguas.com - Traducións
Português English Español Français Galego Italiano

Presentación

Tradución técnica e comercial Procesamento de datos
 • Transcrición
 • Conversión de formatos
 • Informatización de bibliotecas
 • Solucións de códigos de barras
Asesoramento
 • Transportes públicos
 • Crecemento económico
 • Estudos de mercado
 • Asistencia en reunións de negocios
 • Aluguer de nomes de dominios
 • Recrutamento e formación

Responsabilidade social

Linguas de traballo: realizamos traducións sobre todo nas seguintes combinacións. Nas combinacións en grosa contamos cun equipo de varios tradutores que pode realizar traballos de grandes dimensións nun curto espazo de tempo.

Traducións de orixinais en portugués (europeo ou brasileiro):
 • Portugués-castelán, portugués-galego, portugués-catalán, portugués-inglés
 • Adaptación de portugués europeo a portugués brasileiro e viceversa
 • Portugués-italiano
Traducións de orixinais en castelán, galego ou catalán:
 • Castelán-portugués, castelán-galego, castelán-catalán
 • Castelán-italiano, castelán-francés
Traducións de orixinais en inglés:
 • Inglés-portugués
 • Inglés-castelán, inglés-galego, inglés-catalán
Traducións de orixinais en francés ou italiano:
 • Francés-portugués
 • Francés-castelán, francés-galego, francés-catalán
 • Italiano-portugués
Telf. (+351) 22 954 5384 Enderezo de correo electrónico: espinoza@mail.telepac.pt ou info@Linguas.com. Outras formas de contacto.